mesafeli satış sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR
1.1 - SATICI
Unvanı : GNC MATBAA BASKI ÇÖZÜMLERİ
Adresi : Maltepe Mah. Litrosyolu 2. Matbaacılar Sitesi No:ZB19/B Topkapı - Zeytinburnu/ İstanbul / Türkiye
Telefon : 0212 544 54 54
Eposta Adresi : info@gncmatbaa.com

1.2 - ALICI
Adı Soyadı / Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

MADDE 2 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait online www.gncmatbaa.com internet sitesinden elektronikortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılıtüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve 06.03.2011 Tarihli mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU
ÜRÜN
Marka :
Kodu :
Miktarı :
Tutarı : KDV Dahil.
Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI www.gncmatbaa.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödemeşekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunuzu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinibeyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'nin bilgilendirilmesine yönelik verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temelözellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarakedindiğini teyit etmiş olur.
4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerininuzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiğiadresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3 - Kargo ücreti standartta ALICI tarafından ödenmektedir, Fakat kampanyalar dahilinde Kargoücreti GNCMATBAA tarafından da ödenebilmektedir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasındakarşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle GNCMATBAA müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilmektedir GNCMATBAA ürünün her aşamasını müşteriye bildirmektedir.
4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garantibelgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 - SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayınıalmak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.6 - SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusuyükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadantüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
4.7 - Ürünün teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenleürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ürünler kişiye özel baskılı MA olduğundan ve siparişsonrası baskıya alındığından alıcı siparişin yükümlülüğünden kurtulmuş sayılamaz. Ancak baskı öncesi bu durum gerçekleşirse SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstüdurumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekleyükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesinive/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamenbanka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahaledebulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICIhesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 CAYMA HAKKI ALICI
Ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimtarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçegöstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilirler. Ancak baskılı ürünlerde davetiyeüzerine müşteriye özel ve müşteriden gelen şahsi bilgiler kullanıldığı için ve bu davetiyeler tekrar kullanılamayacağıiçin tek taraflı cayma hakkı mevcut değildir fakat ALICI siparişten 24 saat içerisinde ürün baskıya girmeden müşterihizmetlerini arayarak eğer ürünü baskıya                       

Görüntüleme Sayısı : 2297